1. Organizator
Akademia Młodego Lekkoatlety (AML Słupsk), SOSiR. Ośrodek Lekkiej Atletyki,
Finansowanie: AML Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Miasto Słupsk.
2. Terminy zawodów:
wiosna 2019: 25.04, 9.05, 16.05, 23.05, 30.05, 6.06 – finał
Zawody rozpoczynać się będą o godz. 16.00
3. Konkurencje
Do punktacji zaliczane są konkurencje:
Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową,
Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową
dla roczników 2006 dodatkowo pchnięcie kulą
4. Uczestnicy
Do udziału w zawodach niezbędna jest zgoda rodziców (załącznik do Regulaminu) dostarczona do biura najpóźniej w dniu zawodów!
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2006
II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2007
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – 2008 i młodsi
Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych, które będą rozegrane wiosną 2019r.
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować tylko w jednej konkurencji (biegowej lub technicznej). Musi to być konkurencja, w której startowali podczas finału miejskiego.
5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej (program centralny Stow. SDiM),
b) do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się maksymalnie trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
c) prawo startu w finale ogólnopolskim Grand prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim (jeżeli dziecko nie startowało w edycji jesiennej to wystarczy 5 startów kwiecień- maj oraz finał czerwiec 2019r),
d) do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) w biegach na 600m dziewcząt i 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to jednak z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c),
f) jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak musi to być konkurencja, w której startował w finale miejskim.