Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży“ organizacja pożytku publicznego, od początku swego działania za nadrzędny cel stawia sobie zaktywizowanie najmłodszych Polaków do uprawiania sportu. Dlatego od lat organizuje największą masową imprezę dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pod Hasłem „Czwartki Lekkoatletyczne“.

PEŁNY REGULAMIN ZAWODÓW DO POBRANIA  >>TUTAJ<<

ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA  >>TUTAJ<<

 

Organizator Słupsk:

Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety, SOSiR. Ośrodek Lekkiej Atletyki

Terminy zawodów:

wiosna 2017

kwiecień 20, 27, maj 11, 18, 25

1 czerwiec – FINAŁ

Zawody rozpoczynać się będą o godz. 16.00

Finał Ogólnopolski odbędzie się 16-17.06 2017r. w Łodzi.

 

Konkurencje

Do punktacji zaliczane są konkurencje:

  • Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową, 
  • Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową

Uczestnicy

  • I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2004
  • II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2005
  • III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – 2006 i młodsi

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych 1 czerwca 2017r.

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować tylko w jednej konkurencji (biegowej lub technicznej). Musi to być konkurencja, w której startowali podczas finału miejskiego.

Zasady punktacji i kwalifikacji

a) uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej (program centralny Stow. SDiM),Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt

b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) prawo startu w finale ogólnopolskim Grand prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim (jeżeli dziecko nie startowało w edycji jesiennej to wystarczy 5 startów kwiecień- maj oraz finał 1.06.2017r),

d) do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.

e) w biegach na 600m dziewcząt i 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to jednak z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c),

f) jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak musi to być konkurencja, w której startował w finale miejskim.

Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów

Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim. Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela – nie ma możliwości zmiany.

Nagrody

Najlepsi w każdej konkurencji i w każdym roczniku otrzymują medale, przewidziane są puchary dla trzech najlepszych drużyn i nauczycieli.

Zgłoszenie do zawodów powiatowych

Zgłoszenie w dniu zawodów na załączonych protokołach, w celu uniknięcia błędów w imionach, nazwiskach, rocznikach powinny być wypełnione elektronicznie lub drukowanymi literami.

Ze względu na ograniczone środki finansowe Stowarzyszenie AML (Organizator zawodów rejonowych) zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix.

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.