Halowy Mityng Rodzinny – pobierz Regulamin TUTAJ

Halowy Mityng Rodzinny – KARTA ZGŁOSZENIOWA


– popularyzacja lekkiej atletyki,
– promocja programu Lekkoatletyka dla każdego
– zaproponowanie aktywnej formy spędzania wolnego czas,
aktywizacja, umocnienie więzi rodzinnych (rodzice – aktywni kibice),
– promocja obiektów sportowych w Słupsku,
2. Konkurencje: 


Dziewczęta i chłopcy rocznik 2014 – 2011 – 60m, tor przeszkód kids athletics
Dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 – 2007: 60m , skok w dal, piłka lekarska 1kg, tor przeszkód
Rodzice (opiekunowie) – tor przeszkód, skok w dal z m-ca, rzut piłką lekarską w przód 2 kg (kobiety), 3 kg (mężczyźni)
3. Uczestnictwo: 


Ze względów organizacyjnych karty zgłoszenia (do pobrania w biurze lub ze strony www.aml.slupsk.pl od 10.02) będą przyjmowane na adres aml.slupsk@op.pl lub na stadionie 650-lecia tylko do 20.02.2018r.!!!
Każda startująca para powinna uiścić startowe w wysokości 10 zł., które przeznaczone będzie na pokrycie kosztów organizacyjnych. Opłatę należy wpłacić na konto AML BGŻ 17 2030 0045 1110 0000 0387 1360.
Prawo startu mają dzieci urodzone w 2014 – 2008 wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi),
Każde dziecko może startować tylko w jednej konkurencji,
W dniu zawodów jeżeli zgłoszenie nie było podpisane rodzic lub opiekun przedkłada pisemne zgłoszenie rodziny.
Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony,
Zawodnicy powinni posiadać numer startowy przypisany przez organizatora, przypięty z przodu. 


4. Rozgrywanie konkurencji:– 60m serie na czas
– w skoku w dal wszyscy uczestnicy skaczą ze 100cm strefy, będącej częścią rozbiegu,
– rzut piłką lekarską w przód z dołu,
– w konkurencjach technicznych (skok w dal, piłka) każdy z uczestników ma 3 próby,
– rodzice 60m – serie, skok w dal – 3 próby, rzut piłką – 3 próby,

W czasie zawodów odbędzie się kiermasz ciast, gadżetów sportowych i innych niespodzianek.