REGULAMIN i PROGRAM

 1. Termin: 19.11.2016 r 2. Miejsce: Hala Sportowa Centrum Lekkoatletycznego im. Ryszarda

Ksieniewicza ul. Madalińskiego 4 w Słupsku.

 1. Cel imprezy:
 • zaproponowanie aktywnej formy spędzania wolnego czas, w okresie jesienno – zimowym,
 • popularyzacja lekkiej atletyki,
 • integracja rówieśników między regionami,
 • aktywizacja, umocnienie więzi rodzinnych (rodzice – aktywni kibice ),
 • promocja obiektów sportowych w Słupsku,
 • zapoznanie ze znanymi słupskimi lekkoatletami.
 1. Program: Dziewczęta: 60m , 60mppł., skok w dal, skok wzwyż, piłka lekarska 1kg (SP). kula 3 kg (Gim)

Chłopcy : 60m, 60mppł., skok w dal, skok wzwyż, piłka lekarska 1 kg (SP), kula 5 kg(Gim)

 1. Uczestnictwo:
 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2005 – 2001, uczniowie stanowiący drużynę szkół

ze Słupska, Bytowa, Ustki, Sławna.

 • Reprezentacja miasta, gminy lub powiatu może liczyć maksymalnie 48 osób (24 dziewcząt + 24 chłopców), w każdej konkurencji może wystartować 1 osoba w każdym roczniku, zawodnik może wystartować w max. 2 konkurencjach – nie przewiduje się startów pk.
 • W dniu zawodów opiekunowie drużyny przedkładają podpisane zgłoszenie zespołu
 • Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony oraz posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach sportowych.
 • Zawodnicy powinni posiadać numer startowy
 • Zgłoszenie imienne do konkurencji w dniu zawodów na kartkach startowych (załącznik 1)
 1. Rozgrywanie konkurencji:
 • 60m serie na czas (w przypadku osiągnięcia takiego samego czasu, drugim kryterium branym pod uwagę będzie kolejność na mecie w serii),
 • 60 mppł.

2004 – wysokość płotka 68,6m, liczba płotów 6, dobieg 11,00, rozstaw 7,00 )

2003-2001 – wysokość płotka 76,2m dz, 83,8m chł., płotków 6, dobieg 12,00, rozstaw 7,50)

2005 nie biega płotków.

 • skok w dal 2005-2003 skacze ze 100cm strefy, będącej częścią rozbiegu,
 • rzut piłką 1 kg w przód znad głowy,
 • skok wzwyż pierwsza wysokość: dz – 95cm, chł. – 100cm w 2005-2004, 2003-2001 dz. 115cm, chłopcy 125cm
 • konkurencje techniczne (skok w dal, piłka) każdy z uczestników ma 4 próby,
 1. Punktacja i Nagrody.
 • Każdy uczestnik zdobywa punkty dla swojej drużyny: Im – 4pkt, IIm – 3pkt, III – 2pkt, IVm – 1pkt,
 • Trzy najlepsze drużyny w kategorii chłopców i w kategorii dziewcząt otrzymują medale,

natomiast wszystkie drużyny otrzymują Puchary za punktację ogólną.

 • Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik w każdym roczniku (wyniki będą przeliczane na punkty wielobojowe) otrzymuje statuetkę „Super zawodnik”
 1. Zawody rozgrywane w ramach Programu „Lekkoatletyka łączy pokolenia”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w 2016, Miasto Słupsk oraz AML Słupsk.