Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich sympatyków słupskiego klubu Akademia Małego Lekkoatlety o finansowe wsparcie działalności sportowej. Zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

AML Słupsk można wesprzeć poprzez przekazanie części swoich podatków poprzez Fundację Partnerstwo, która po raz kolejny uruchomiła akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

⇒ podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

⇒ podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

⇒ podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) wpisując:

CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ 6% LUB 10% DAROWIZNY i ODPISAĆ JĄ OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PIT?

Sprawdź jak możesz wesprzeć AML