1. Główny organizator zawodów:

Akademia Małego Lekkoatlety w Słupsku, Ośrodek Lekkiej Atletyki Słupsk, SOSiR

 1. Terminy zawodów: 29.09, 6.10 – godz.15.00

Finał GP odbędzie się 20.10.2016r. Godz. 14.00

 1. Cel zawodów:
 • promocja lekkiej atletyki, aktywnego trybu życia, profilaktyka patologii społecznych, szukanie uzdolnionych lekkoatletycznie dzieci i objęcie ich szkoleniem w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego
 1. Konkurencje

Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową,

Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową

 1. Uczestnicy

Prowadzone będą punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dziewcząt i chłopców:

I grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2004

II grupa wiekowa 11 lat – rocznik 2005

III grupa wiekowa 10 lat i młodsi – 2006-2007

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Nie ma startów PK!

 1. Zasady punktacji GP
 2. a) w każdej konkurencji i każdym roczniku będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna, punkty będą przyznawane wg klucza Im – 8p, IIm – 7p, VIIIm – 1p
 3. b) w przypadku jednakowej ilości pkt w klasyfikacji końcowej GP o miejscu decydować będzie lepszy wynik.
 4. Nagrody

Najlepsi w GP w każdej konkurencji i w każdym roczniku otrzymują medale.

 1. Zgłoszenie

Zgłoszenie w dniu zawodów zbiorowe podpisane przez Dyrektora szkoły oraz na załączonych protokołach, w celu uniknięcia błędów w imionach, nazwiskach, rocznikach powinny być wypełnione elektronicznie lub drukowanymi literami.

Uczestnicy zawodów powinni posiadać zgodę rodzica na start (nie dotyczy dzieci zgłaszanych osobiście przez rodziców) oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.