W poniedziałek 19 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku. W siedzibie stowarzyszenia w trybie hybrydowym ukonstytuowano władze Związku.
Nasi przedstawiciele w Zarządzie :
wiceprezes d/s szkoleniowo- organizacyjnych – Bernadeta Kopeć
koordynator wojewódzki Lekkoatletyka dla Każdego – Tomasz Czubak