Dnia 11 marca odbędzie się Walne Zebranie członków AML. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.15.