Zajęcia Akademii Małego Lekkoatlety

zajecia-aml

 Opłaty:

Od 1 września 2015r. wprowadza się opłaty:

 1. Grupa 3 – 4-latków (2012 – 2011) z rodzicami – 50 zł – 1 raz w tygodniu, – 80 zł – 2 razy w tygodniu. 1 raz w tygodniu, w dowolny dzień – 40 zł.
 1. 2 razy w tygodniu w dowolne dni – 60 zł 4.
 2. W grupie 9 lat i więcej, możliwość udziału we wszystkie 3 dni przy odpłatności 60 zł (grupa max. 15 osobowa).
 3. Grupa młodzik – treningi minimum 3 razy w tygodniu – 30 zł
 4. Grupa senior, 1 raz w tygodniu – 30 zł; 2 razy w tygodniu 50 zł.
 5. Opłata dobrowolna za lipiec, sierpień, która przeznaczona będzie na działania statutowe Akademii Małego Lekkoatlety (2×10 zł)
 6. Rodzeństwo: 1 dziecko 100%, drugie i kolejne 80%.

W terminie 14.07 – 24.07.2016r. planowana jest kolonia sportowa w Starym Kaleńsku. Miejsce w odległości150km, liczba miejsc ograniczona, rodzice chętni do aktywnego wypoczynku mogą także z nami pojechać i potrenować w otoczeniu przyrody.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

 

 • Wypełnienie i podpisanie „Umowy – deklaracji” stanowi umowę pomiędzy AML Słupsk reprezentowaną przez p. Bernadetę Kopeć a uczestnikiem (rodzicem lub opiekunem prawnym) zajęć na cały rok szkolny od września 2015 do czerwca 2016.
 • Opłata miesięczna jest stała. Opłatę za zajęcia należy dokonać do 10 każdego miesiąca (płatne w biurze za potwierdzeniem KP lub na konto BGŻ 17 2030 0045 1110 0000 0387 1360). Zajęcia odbywać się będą w hali lekkoatletycznej, na stadionie 650-lecia w Słupsku, przy ul. Madalińskiego lub w Lasku Północnym. Opłata uzależniona jest od liczby zajęć w tygodniu.
 1. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za zajęcia będzie skutkowało informacją e-mail o braku wpłaty, a następnie skreśleniem z listy uczestników zajęć Akademii.
 • Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek trenera i przestrzegania regulaminu hali lub stadionu.
 • Organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników zajęć na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.
 • Osoby nowo wstępujące obowiązuje opłata wpisowa 50 zł, która pokrywa koszt koszulki i legitymacji dla uczestnika zajęć (prosimy o dostarczenie zdjęcia wraz z deklaracją).
 1. Akademia ma wykupione ubezpieczenie grupowe NW obowiązujące w czasie zajęć.
 2. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać pisemnie najpóźniej do końca miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na zajęcia i wniesiona jest opłata. W innym przypadku organizator zajęć ma prawo do otrzymania zapłaty za zajęcia w kolejnym miesiącu.