ZAPISZ SWOJE DZIECKO ONLINE >> KLIKNIJ TUTAJ <<
 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI
 

  • Wypełnienie „Umowy – deklaracji” stanowi umowę pomiędzy AML Słupsk reprezentowaną przez p. Bernadetę Kopeć a uczestnikiem (rodzicem lub opiekunem prawnym) zajęć na cały rok szkolny od 1 września 2023 do 30 czerwca 2024. Opłata wakacyjna wynosi 20 zł – przedłużenie uczestnictwa na kolejny rok.

 

  • Opłata miesięczna jest stała. Opłatę za zajęcia należy dokonać do 10 każdego miesiąca (płatne online lub na konto BGŻ 17 2030 0045 1110 0000 0387 1360). Zajęcia odbywać się będą w hali lekkoatletycznej, na stadionie 650-lecia w Słupsku, przy ul. Madalińskiego lub w Lasku Północnym. Opłata uzależniona jest od liczby zajęć w tygodniu.

 

  • Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za zajęcia będzie skutkowało informacją o braku wpłaty, a następnie skreśleniem z listy uczestników zajęć Akademii.

 

  • Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek trenera i przestrzegania regulaminu hali lub stadionu.

 

  • Organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników zajęć na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.

 

  • Osoby nowo wstępujące obowiązuje opłata wpisowa 60 zł, która pokrywa koszt koszulki i legitymacji dla uczestnika zajęć (prosimy o dostarczenie zdjęcia wraz z deklaracją).

 

  • Akademia ma wykupione ubezpieczenie grupowe NW obowiązujące w czasie zajęć.

 

  • Rezygnację z zajęć należy zgłaszać pisemnie najpóźniej do końca miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na zajęcia i wniesiona jest opłata. W innym przypadku organizator zajęć ma prawo do otrzymania zapłaty za zajęcia w kolejnym miesiącu.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin AML: Regulamin AML 2022

RODO: Ogólna klauzula informacyjna RODO 2022